Syrové tajomstvo v cestíčku( I.stupeň ZŠ ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 78,43