Sekaná pečienka( I.stupeň ZŠ ) 70 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,95