Plnený kapustový list( I.stupeň ZŠ ) 155 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 63,79