Plnená paprika s rajčiakovou omáčkou( I.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 72,66