Pasta sciutta( I.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,88