Múka hladká T 650 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 74,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,43
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,74
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,46