Koložvárska kapusta( I.stupeň ZŠ ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 91,46