Klopsy na smotane( I.stupeň ZŠ ) 115 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 132,18