Kel prekladaný( I.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 36,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 57,53