Kel plnený mäsom a cestovinou( I.stupeň ZŠ ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 81,52