Karbonátok vyprážaný( I.stupeň ZŠ ) 75 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 39,06