Karbonátok pečený( I.stupeň ZŠ ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,94