Kapusta zapekaná( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 39,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,38