Káhirské špagety( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 49,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 48,68