Hašé z hovädzieho mäsa( I.stupeň ZŠ ) 70 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 127,27