Francúzske zemiaky( I.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 50,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,21