Múka bezlepková 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 77,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,76
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,78
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,89