Biftek ruský( I.stupeň ZŠ ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 86,21