Bravčovinky( I.stupeň ZŠ ) 65 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 73,03