Kuracia pečeň vyprážaná( I.stupeň ZŠ ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,25
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 39,8