Bravčová pečeň na zelenine( I.stupeň ZŠ ) 128 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 203,17