Rybie filé na vidiecky spôsob( I.stupeň ZŠ ) 103 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 151,47