Krúpy pšeničné 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 75,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,56
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,76
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,23