Rizoto z hydinového mäsa so zeleninou( I.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 45,94