Kurča pečené s plnkou (mäso s plnkou 135g, šťava 30g)( I.stupeň ZŠ ) 165 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 79,71