Pšeno 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 71,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,14
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,71
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,01