Hydinový karbonátok ( I.stupeň ZŠ ) 85 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,04