Hydinové guľky v rajčiakovej omáčke( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 33,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 71,86