Živánska pečienka na pekáči( I.stupeň ZŠ ) 82 gramov

Priemerné sacharidy v g: 87,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 1,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 9,4