Horehronský rezeň (v zemiakovom cestíčku)( I.stupeň ZŠ ) 105 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 53,03