Chocapic Nestlé 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 79,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,99
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,8
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,52