Hrozno 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,82
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 54,95