Bravčové stehno na zelenine( I.stupeň ZŠ ) 142 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 278,43