Bravčové stehno na hrášku( I.stupeň ZŠ ) 112 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 172,31