Bravčové plátky na horčici( I.stupeň ZŠ ) 112 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 311,11