Polievka zeleninová s drožďovými haluškami( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 289,86