Polievka šošovicová mliečna( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 98,52