Polievka kalerábová( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 588,24