Polievka hŕstková( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 108,7