Moruše 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,81
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 123,46