Polievka brokolicová krémová( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 143,88