Mäsové guľky( I.stupeň ZŠ ) 25 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,72