Lievanka( I.stupeň ZŠ ) 20 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,44