Pečeňové halušky (do polievky)( I.stupeň ZŠ ) 20 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,75