Pohánka (uvarená do polievky)( I.stupeň ZŠ ) 12 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 36,36