Emco Medové krúžky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 84,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,48
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,85
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,79