Cícer (uvarený do polievky)( I.stupeň ZŠ ) 10 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,04