Chlieb k prívarku celozrnný( I.stupeň ZŠ ) 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,47
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,28