Mlieko jahodové( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 84,39