Mlieko karamelové( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 95,24